top of page

FlowQ Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

 

FlowQ Yetenek Yönetim Sistemleri Anonim Şirketi (“FlowQ”, “Biz” veya “Şirket”), siz kullanıcılarımızın kişisel verilerinin gizliliğini sağlamaya azami özen göstermektedir. Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ Kanun”) olmak üzere veri koruma mevzuatına uygun veri işleme faaliyetleri yürütmek ve sizleri kişisel veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek için bu aydınlatma metnini oluşturduk. Veriye dayalı psikometrik servisler gibi insan odaklı hizmetler sunduğumuzdan kişisel veri işleme faaliyetleri hizmetlerimizin temelini oluşturmakta. Dolayısıyla kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiği, kimlere aktarıldığı, işlenme amacındaki hukuki sebepleri ve toplanma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak adına bu aydınlatma metnini okumanızı tavsiye ediyoruz.

 

FlowQ, yetenek testi, kişilik envanteri gibi sunduğumuz hizmetlerin kullanıcıları, sitemizi ziyaret eden ziyaretçiler ve bizden hizmet alan şirketlerin temsilcilerine (“veri sahipleri”) ait kişisel verileri; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere iş faaliyetlerimizin idaresi, hizmetlerimizi gereği gibi hedeflediğimiz kalitede sunabilmek, web sitemizin yönetimi gibi amaçlarla işleyebiliriz. Veri işleme faaliyetlerimizin amacı, kişisel verilerinizi nasıl elde ettiğimiz, kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve Kanun’dan doğan haklarınız hakkında daha detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Bu noktada belirtmek isteriz ki, şirketimiz tarafından gerçekleştirilen testlere ait henüz analiz edilmemiş veya yorumlanmamış verilerin kontrolü şirketimizdedir. Ancak testler sonucunda oluşturulan raporların testi talep eden şirketlere iletildiği noktada bu testlere ait sonuçlar açısından veri sorumlusu testin iletildiği şirket olacaktır.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamındadır. Bu kapsamda FlowQ tarafından işlenebilecek bazı kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri; ad, soyad, TCKN, e-posta adresi, GSM no, doğum tarihi, uyruk bilgisi.

 • Eğitim ve Çalışma Bilgileri; Lisans Eğitim Bilgileri, mezuniyet sonrası iş tecrübesi yılı, iş ve staj deneyimi bilgileri, sertifikalar.

 • Değerlendirme Araçları (test, envanter ve anket) Sonuçları; Kullanıcının çevrimiçi/çevrimdışı uygulamalarda cevapladıkları sorulara ilişkin kayıtlar ve değerlendirme sonuçları ile yapılan tüm değerlendirmeler, kullanıcının yetenekleri, değerleri ve psikolojik yetkinlikleri ve tüm ölçme ve değerlendirmeler, başvuru neticesi ve tüm bu sürece ilişkin yapılacak raporlamalar.

 • Testlerin Görsel Denetim Kayıtları; Kullanıcılara çevrimiçi/çevrimdışı olarak yapılacak testler esnasında, test güvenliği amacıyla kamerasından alınan görüntü kayıtları.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz?

Şirketimiz ile etkileşime giren veri sahiplerine ait çeşitli kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri kapsamında veya gereken hallerde açık rızanız alınarak, şirket içi veya dışı kanallar gibi farklı kanallar ve yollar ile elde edebilir ve aktarabiliriz. Örneğin;

 • Tarafımızca hazırlanmış olan çevrimiçi/çevrimdışı testler esnasında kişisel verilerinizi toplayabiliriz. Bu testlere katılımınız öncesinde sizlerden çeşitli formlar doldurmanızı istiyoruz, bu formlar üzerinden kişisel verilerinizi toplayabiliriz.

 • Bazı testler esnasında, testi yapan kişinin kim olduğunu ve yanınızda başka birisinin bulunup bulunmadığını anlamak gibi amaçlarla kamera kullanımı gerekebilmektedir. Ayrıca, iş başvurusunda bulunduğunuz şirket tarafından yapılacak mülakat veya iletilecek soruların cevaplanması amacıyla da kamera kullanımı gerekebilmektedir. Bu kamera görüntüleri üzerinden görsel ve işitsel verileriniz toplanabilecektir.

 • İşbu görsel ve işitsel veriler alınırken kullanılan bilgisayar, telefon ve diğer cihazlara ilişkin; (işletim sistemi ve tarayıcı versiyonu gibi) cihaz özellikleri, IP adresi (bir şehir veya ülke çapında genel konum bilgisi elde etmek için kullanılabilir) içerebilen bilgiler toplanabilecektir.

 • Testlerin bitiminde gerçekleştirilen analizler sonucunda kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu analizler sonucunda zihinsel yetenekleriniz, değerleriniz ve kişilik özellikleriniz, becerileriniz ve yetkinlikleriniz hakkında çeşitli çıkarımlara ulaşıyoruz. Sonuç olarak, sunduğumuz analiz hizmetleri sayesinde kişisel verilerinizi elde ediyoruz.

 • Sunduğumuz insan kaynakları danışmanlık hizmetleri çerçevesinde çalışanlara yönelik testler gerçekleştirmekte olduğumuzdan kişisel verileriniz doğrudan çalıştığınız şirket tarafından bizlerle paylaşılabilmektedir.

 • Başvuru gerçekleştirmiş olduğunuz şirketler aday yönetim sistemlerine bilgilerinizi girip sizlere ait bir profil oluşturmaktadır. Rızanızın bulunması halinde oluşturulmuş olan bu profil, ileride başvurmuş olduğunuz şirketler tarafından da erişilebilecektir.

 • Web sitemizi ve mobil uygulamamızı kullanımınız esnasında kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Örneğin çerezler gibi online teknolojiler üzerinden kişisel verilerinizi işleyebilir, iletişim formları üzerinden bizlerle paylaştığınız kimlik, iletişim gibi bilgilerinizi işleyebilir yahut bizlere ilettiğiniz epostalar üzerinden taleplerinize dair verilerinizi işleyebiliriz.

 • Hizmetlerimizden faydalanmak isteyen şirketlerin temsilcilerine ait bilgileri elde edebiliriz. Bu gibi bilgiler, sözleşme süreçleri dahilinde basılı dokumanlar, eposta yazışmaları veya telefon görüşmeleri gibi kanallarda elde edilebilecektir.

 • Ticari iletişim izni/açık rıza vermeniz halinde oluşturduğumuz genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile size yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, arama vb.) bulunabilmemiz, ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin, kampanya, yarışma, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad), FlowQ uygulamalarını kullanımınıza dair istatistikleri, CV bilgilerinizi ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) bilgilerinizi işleyebiliriz.

 

Veri işleme amaçları

Veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yalnızca KVKK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri ya da gereken hallerde rızanız alınarak, tanımlanmış olan kanuni veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde yapılacak envanter testleri sırasında, FlowQ’nun bilgi toplama kanalları ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, tamamen otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmekte olup verilerinizi bu kapsamda işleyebilmekteyiz. Dolayısıyla kişisel verilerinizi işlerken aşağıda yer alan veri işleme şartlarından en az birine dayanmaktayız:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bu kapsamda kişisel verileriniz temelde hizmetlerimizin gereği gibi sunulması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir. Bu çerçevede kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir;

 • Bizlerle uygulamaların kullanılması amacıyla tesis edilen ilişki ile müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizin ifası için; bu kapsamda bizlerden temin edilen değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi, değerlendirme sonuçlarına ilişkin analizlerin gerçekleştirilmesi, değerlendirme sonuçlarının analiz edilmesi ve bu sonuçlara ilişkin raporlamaların şeffaflıkla yapılması için kimlik ve iletişim bilgileriniz başta olmakla birlikte görsel ve işitsel verileriniz işlenebilir,

 • Size özel olarak doğru psikometrik ölçümleme ve raporlama yapabilmek (doğru norm grubunun belirlenmesi) amacıyla verileriniz işlenebilir,

 • Talep ve şikâyet yönetimi amacıyla, örneğin bizlerden talep edilen hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerinin ulaştırılması, tarafımıza iletilen şikayetlerin değerlendirilmesi ve yanıtlandırılması amacıyla; kimlik ve iletişim bilgileri, değerlendirme sonuçları ve kullanıcı kaydına ilişkin verileriniz işlenebilir,

 • Yeni ürün ve hizmetlerimiz, kampanyalarımız, etkinliklerimiz ya da dikkatinizi çekecek yeni ürün ve hizmetler hakkında sizlere tanıtıcı iletiler gönderebilir bu kapsamda kimlik ve iletişim bilgilerinizi işleyebiliriz,

 • Halihazırda bizlerden temin ettiğiniz hizmet ve ürünlere ilişkin güncellemeler, tarafınızla olan sözleşmeye ilişkin iletiler gönderilmesi amacıyla verileriniz işlenebilir,

 • Halihazırda sunmakta olduğumuz veya potansiyel ürünlerimizi, web sitemizi ve iş faaliyetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek için kişisel verilerinizi işleyebiliriz, bu kapsamda sizlerden geri bildirimler almak adına memnuniyet anketleri gerçekleştirebilir, formlar iletebilir bu kapsamda ilgili sonuçlara göre verilerinizi işleyebiliriz,

 • Yapılan testler sonrasında muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi amacıyla verileriniz işlenebilir,

 • Şirketimize ait hakların kullanılması ve bunların korunması amacıyla, bu kapsamda örneğin tahsilat süreçleri için kişisel verileriniz işlenebilecektir,

 • Tabi olduğumuz kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, örneğin yetkili kamu otoriteleri tarafından tarafımıza iletilen bilgi ve belge taleplerinin yanıtlanması amacıyla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla yetkisiz ve hileli erişimlerin tespiti gibi hususlarda işbu Aydınlatma metninde yer alan kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Verilerin aktarıldığı taraflar ve aktarım sebepleri

Belli durumlarda kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak üçüncü taraflara aktarabiliriz. Ancak öncelikle belirtmek isteriz ki, FlowQ, sizlere ait psikometrik değerlendirmeler dahil hiçbir kişisel veriyi satmaz, kiralamaz yahut haksız bir ticari kazanç elde etmek için kullanmaz.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı haller;

 • Sunduğumuz analitik hizmetlere dair sonuçları bizlerden hizmet almakta olan ve sizlerin çalıştığı şirketlerin ilgili departmanları ile paylaşabiliriz. Bu noktadan sonra test çıktıları ile ilgili kişisel veri işleme faaliyetlerinde veri sorumlusu, test sonuçlarının aktarıldığı taraflar olacaktır.

 • Bizler tarafından tutulan aday bilgilerinizin ileride başvurduğunuz diğer şirketler tarafından görülebilir olmasına onay vermeniz halinde bilgilerinizi bu şirketlerle rızanız doğrultusunda paylaşabiliriz. Bu kapsamda verilen onay sonrası paylaşılan bilgilerinizin, daha sonra paylaşacağınız diğer şirketler bünyesinde de işlenebileceğine dair onay verdiğinizi ayrıca bildiririz.

 • Şirketimizin bilgi teknoloji sistemlerine ilişkin gerçekleştirdiği dış hizmet alımları sebebiyle teknoloji tedariki firmaları ile verilerinizi paylaşabiliriz.

 • Kanuni yükümlülüklerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizi yetkili kurumlar ile paylaşabiliriz. Örneğin Kamu kurumları veya yetkili özel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen bilgi ve belge taleplerinin yanıtlanması amacıyla bilgileriniz bu kurumlar ile paylaşılabilir ya da vergi yükümlülüklerimiz uyarınca bilgilerinizi vergi daireleri ile paylaşabiliriz. Ayrıca Şirketimizin haklarının kullanılması ve korunması amacıyla bilgileriniz mahkemeler, avukatlık ofisleri ya da icra daireleri ile paylaşabiliriz.

 • Gerektiğinde yürürlükteki mevzuata uyma ya da kolluk kuvvetleri veya devlet kurumlarınınkiler de dahil olmak üzere geçerli yasal süreç ve işlemlere cevap verme, bunları araştırma ya da bunlara katılma; Hizmet Şartları veya politikalarını uygulatma ya da bunlarla ilgili olası ihlalleri araştırma; kamuyu tehdit eden durumlar dahil olmak üzere olası dolandırıcılık, suiistimal ya da emniyet ve güvenliğe dair endişeleri tespit etme, önleme veya araştırma; kurumsal ve sosyal sorumluluk taahhütlerimizi yerine getirme; bize ve müşterilerimize ait haklar ile mülkiyet haklarını koruma ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve sözleşmelerin icra edilmesini sağlama amaçlarıyla kişisel verileri paylaşabilir.

 • Şirketimizin devralınması, birleşmesi ya da ayrılması durumunda kişisel verileriniz ilgili işlemin taraflarına aktarılabilir.

 • Kişisel verileriniz, FlowQ uygulamaları üzerinden doldurduğunuz kişilik envanteri, genel yetenek testi, başvuru formu, anket, oyun ve burada adı geçmeyen diğer uygulamalar sonucunda oluşan raporlarınız, bu bilgiler doğrultusunda size uygun olacağını düşündüğümüz uygun iş pozisyonlarından yararlanabilmeniz amacıyla FlowQ sisteminin üyesi olan diğer işverenlerin erişimine kısıtlı süreli olarak açılabilir. Bu kapsamda verilen onay sonrası paylaşılan bilgilerinizin, daha sonra paylaşacağınız diğer şirketler bünyesinde de işlenebileceğine dair onay verildiğinizi ayrıca bildiririz

 • İşbu Sözleşme kapsamında tarafınızdan alınan Kişisel Veriler ve Kullanıcı İçeriği, FlowQ tarafından işlenebilir, saklanabilir ve bu suretle yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki hizmet sağlayıcıları ile iş ortaklarının sunucuları yurtdışında olması sebebiyle verilerinizi Türkiye’de ve/veya yurt dışında herhangi bir konuma aktarılabilir. Verileri işlediğimiz ülkeler, ülkenizdekinden farklı yasalara sahip olabilirler ve bu yasalar ülkenizdeki yasalar kadar koruyucu olmayabilirler.

Veri sahibi hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • Kanunu 7. Maddesindeki şartlar uyarınca kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

 

Kişisel verileriniz anonimleştirildikten sonra istatistik, analiz ve iş geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında kullanılabilir. Kişisel verileriniz anonimleştirildiğinde bilgilerinizin sizinle olan ilişkisi geri döndürülemez şekilde koparılır ve bu bilgilerin kişisel veri niteliği ortadan kalkar. Anonim bilgileriniz, istatistiksel hesaplamalar yapmak ve sistemimizin daha doğru çalışmasına katkı sağlamak amacıyla norm oluşturma çalışmalarında kullanabilir.

İletişim bilgilerimiz:

E-posta: [email protected]

Posta: Altunizade Mah. Kısıklı Cad. 2 Kat 3 Üsküdar/İstanbul

bottom of page