top of page

FlowQ Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

 

Veri sorumlusu

FlowQ Yetenek Yönetim Sistemleri Anonim Şirketi (“FlowQ”, “Biz” veya “Şirket”), siz kullanıcılarımızın kişisel verilerinin gizliliğini sağlamaya azami özen göstermektedir. Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere veri koruma mevzuatına uygun veri işleme faaliyetleri yürütmek ve sizleri kişisel veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek için bu aydınlatma metnini oluşturduk. Veriye dayalı psikometrik servisler gibi insan odaklı hizmetler sunduğumuzdan kişisel veri işleme faaliyetleri hizmetlerimizin temelini oluşturmakta. Dolayısıyla kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiği hakkında bilgi sahibi olmak adına bu aydınlatma metnini okumanızı tavsiye ediyoruz.

FlowQ, yetenek testi, değer testi gibi sunduğumuz hizmetlerin kullanıcıları, sitemizi ziyaret eden ziyaretçiler ve bizden hizmet alan şirketlerin temsilcilerine (“veri sahipleri”) ait kişisel verileri; iş faaliyetlerimizin idaresi, hizmetlerimizi gereği gibi hedeflediğimiz kalitede sunabilmek, web sitemizin yönetimi gibi amaçlarla işleyebiliriz. Veri işleme faaliyetlerimizin amacı, kişisel verilerinizi nasıl elde ettiğimiz, kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve Kanun’dan doğan haklarınız hakkında daha detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Bu noktada belirtmek isteriz ki, şirketimiz tarafından gerçekleştirilen testlere ait henüz analiz edilmemiş veya yorumlanmamış verilerin kontrolü şirketimizdedir. Ancak testler sonucunda oluşturulan raporların testi talep eden şirketlere iletildiği noktada bu testlere ait sonuçlar açısından veri sorumlusu testin iletildiği şirket olacaktır.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz?

Şirketimiz ile etkileşime giren veri sahiplerine ait çeşitli kişisel verileri farklı kanallardan elde edebiliriz. Örneğin;

 • Tarafımızca hazırlanmış olan çevrimiçi/çevrimdışı testler esnasında kişisel verilerinizi toplayabiliriz. Bu testlere katılımınız öncesinde sizlerden çeşitli formlar doldurmanızı istiyoruz, bu formlar üzerinden kişisel verilerinizi toplayabiliriz.

 • Bazı testler esnasında, testi yapan kişinin kim olduğunu ve yanınızda başka birisinin bulunup bulunmadığını anlamak gibi amaçlarla kamera kullanımı gerekebilmektedir. Ayrıca, iş başvurusunda bulunduğunuz şirket tarafından yapılacak mülakat veya iletilecek soruların cevaplanması amacıyla da kamera kullanımı gerekebilmektedir. Bu kamera görüntüleri üzerinden görsel ve işitsel verileriniz toplanabilecektir.

 • Testlerin bitiminde gerçekleştirilen analizler sonucunda kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu analizler sonucunda sizlerin yetenekleri, değerleri ve psikolojik yetkinlikleri hakkında çeşitli çıkarımlara ulaşıyoruz. Sonuç olarak, sunduğumuz analiz hizmetleri sayesinde kişisel verilerinizi elde ediyoruz.

 • Sunduğumuz insan kaynakları danışmanlık hizmetleri çerçevesinde çalışanlara yönelik testler gerçekleştirmekte olduğumuzdan kişisel verileriniz doğrudan çalıştığınız şirket tarafından bizlerle paylaşılabilmektedir.

 • Başvuru gerçekleştirmiş olduğunuz şirketler aday yönetim sistemlerine bilgilerinizi girip sizlere ait bir profil oluşturmaktadır. Rızanızın bulunması halinde oluşturulmuş olan bu profil, ileride başvurmuş olduğunuz şirketler tarafından da erişilebilecektir.

 • Web sitemizi kullanımınız esnasında kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Örneğin çerezler gibi online teknolojiler üzerinden kişisel verilerinizi işleyebilir, iletişim formları üzerinden bizlerle paylaştığınız kimlik, iletişim gibi bilgilerinizi işleyebilir yahut bizlere ilettiğiniz e-mailler üzerinden taleplerinize dair verilerinizi işleyebiliriz.

 • Hizmetlerimizden faydalanmak isteyen şirketlerin temsilcilerine ait bilgileri elde edebiliriz. Bu gibi bilgiler, sözleşme süreçleri dahilinde basılı dokumanlar, e-mail yazışmaları veya telefon görüşmeleri gibi kanallarda elde edilebilecektir.

 

Veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yalnızca Kanun’da tanımlanmış olan kanuni veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işleyebilmekteyiz. Dolayısıyla kişisel verilerinizi işlerken aşağıda yer alan veri işleme şartlarından en az birine dayanmaktayız:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Veri sahibinin açık rızasının varlığı.

 

Veri işleme amaçları

Bu başlık altında kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına dair bilgiler verilmektedir. Kişisel verileriniz temelde hizmetlerimizin gereği gibi sunulması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir. Bu çerçevede kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir;

 • Bizlerle sözleşmesel ilişkiye girmiş olan müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizin ifası için; bu kapsamda bizlerden temin edilen testlerin gerçekleştirilmesi, test sonuçlarına ilişkin analizlerin gerçekleştirilmesi, test sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu sonuçlara ilişkin raporlamaların müşterilerimize yapılması için verileriniz işlenebilir,

 • Size özel olarak doğru psikometrik ölçümleme ve raporlama yapabilmek (doğru norm grubunun belirlenmesi) amacıyla verileriniz işlenebilir,

 • Talep ve şikayet yönetimi amacıyla, örneğin bizlerden talep edilen hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerinin ulaştırılması, tarafımıza iletilen şikayetlerin değerlendirilmesi ve yanıtlandırılması amacıyla verileriniz işlenebilir,

 • Yeni ürün ve hizmetlerimiz, kampanyalarımız, etkinliklerimiz ya da dikkatinizi çekecek yeni ürün ve hizmetler hakkında sizlere tanıtıcı iletiler gönderebiliriz,

 • Halihazırda bizlerden temin ettiğiniz hizmet ve ürünlere ilişkin güncellemeler, tarafınızla olan sözleşmeye ilişkin iletiler gönderilmesi amacıyla verileriniz işlenebilir,

 • Halihazırda sunmakta olduğumuz veya potansiyel ürünlerimizi, web sitemizi ve iş faaliyetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek için kişisel verilerinizi işleyebiliriz, bu kapsamda sizlerden geri bildirimler almak adına memnuniyet anketleri gerçekleştirebilir, formlar iletebiliriz,

 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi amacıyla verileriniz işlenebilir,

 • Şirketimize ait hakların kullanılması ve bunların korunması amacıyla, bu kapsamda örneğin tahsilat süreçleri için kişisel verileriniz işlenebilecektir,

 • Tabi olduğumuz kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, örneğin yetkili kamu otoriteleri tarafından tarafımıza iletilen bilgi ve belge taleplerinin yanıtlanması için kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

 

Kişisel verileriniz anonimleştirildikten sonra istatistik, analiz ve iş geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında kullanılabilir. Kişisel verileriniz anonimleştirildiğinde bilgilerinizin sizinle olan ilişkisi geri döndürülemez şekilde koparılır ve bu bilgilerin kişisel veri niteliği ortadan kalkar. Anonim bilgileriniz, istatistiksel hesaplamalar yapmak ve sistemimizin daha doğru çalışmasına katkı sağlamak amacıyla norm oluşturma çalışmalarında kullanabilir.

 

Verilerin aktarıldığı taraflar ve aktarım sebepleri

Belli durumlarda kişisel verilerinizi üçüncü taraflara aktarabiliriz. Ancak öncelikle belirtmek isteriz ki, FlowQ, sizlere ait psikometrik değerlendirmeler dahil hiçbir kişisel veriyi satmamakta, kiralamamakta yahut haksız bir ticari kazanç elde etmek için kullanmamaktadır.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı haller;

 • Sunduğumuz analitik hizmetlere dair sonuçları bizlerden hizmet almakta olan ve sizlerin çalıştığı şirketlerin ilgili departmanları ile paylaşabiliriz. Bu noktadan sonra test çıktıları ile ilgili kişisel veri işleme faaliyetlerinde veri sorumlusu, test sonuçlarının aktarıldığı taraflar olacaktır.

 • Bizler tarafından tutulan aday bilgilerinizin ileride başvurduğunuz diğer şirketler tarafından görülebilir olmasına onay vermeniz halinde bilgilerinizi bu şirketlerle rızanız doğrultusunda paylaşabiliriz.

 • Şirketimizin bilgi teknoloji sistemlerine ilişkin gerçekleştirdiği dış hizmet alımları sebebiyle teknoloji tedariki firmaları ile verilerinizi paylaşabiliriz.

 • Kanuni yükümlülüklerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizi yetkili kurumlar ile paylaşabiliriz. Örneğin Kamu kurumları veya yetkili özel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen bilgi ve belge taleplerinin yanıtlanması amacıyla bilgileriniz bu kurumlar ile paylaşılabilir ya da vergi yükümlülüklerimiz uyarınca bilgilerinizi vergi daireleri ile paylaşabiliriz. Ayrıca Şirketimizin haklarının kullanılması ve korunması amacıyla bilgilerinizi mahkemeler, avukatlık ofisleri ya da icra daireleri ile paylaşabiliriz.

 • Şirketimizin devralınması, birleşmesi ya da ayrılması durumunda kişisel verileriniz ilgili işlemin taraflarına aktarılabilir.

 • Açık rızanızın bulunması kaydıyla, kişisel verileriniz, FlowQ uygulamaları üzerinden doldurduğunuz kişilik envanteri, genel yetenek testi, başvuru formu, anket, oyun ve burada adı geçmeyen diğer uygulamalar sonucunda oluşan raporlarınız, bu bilgiler doğrultusunda size uygun olacağını düşündüğümüz uygun iş pozisyonlarından yararlanabilmeniz amacıyla FlowQ sisteminin üyesi olan diğer işverenlerin erişimine kısıtlı süreli olarak açılabilir.

FlowQ Games uygulaması hakkında

FlowQ Games uygulaması, Apple Store ve Google Store’dan indirilebilen ve kullanıcıların yetkinliklerini ve güçlü yönlerini çeşitli oyunlar oynayarak test etmelerini sağlayan bir platformdur. Oyunları tamamlayan kullanıcıların oyun ve test sonuçları tarafımızca hesaplanarak sistemlerimizde saklanmaktadır.
 

Pek çok şirket FlowQ Games uygulamasını işe alım süreçlerine dahil etmeye başlamıştır. Kullanıcıların FlowQ Games üzerindeki oyunlarda elde ettiği değerlendirme sonuçları, adayların yetkinlikleri hakkında değerlendirme yapan insan kaynakları ekiplerine destek olmaktadır.


FlowQ Games uygulaması kapsamında kişisel verileriniz size özel olarak psikometrik ölçümleme ve raporlama yapabilmek amacıyla işlenmekte ve FlowQ Games profilinizde yer alan değerlendirme sonuçlarınız açık rızanızın bulunduğu hallerde iş başvurusu gerçekleştirmiş olduğunuz firmalar ile paylaşılabilmektedir.

 

Veri sahibi hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

İletişim bilgilerimiz:

E-posta: [email protected]

Posta: Altunizade Mah. Kısıklı Cad. 2 Kat 3 Üsküdar/İstanbul 

bottom of page