top of page
Flowq-img89755013.jpg
Stok_660487873.jpg

FlowQ Yetenek Analitiği

FlowQ Değerlendirmelerinin
Arkasındaki Bilim

Son dönem nöropsikolojik araştırmalar, insan yeteneklerini soğuk ve sıcak zekâ olarak iki kategoriye ayırıyor. Bu, Cattell, Horn, Carron Theory'den esinlenen bir modelle destekleniyor.

 

Model, bilme (bilişsel işlemler), isteme (motivasyon ve duygusal anlayış), ve hissetme (kişilik özellikleri) olmak üzere üç ana faktöre odaklanıyor. FlowQ'nun 56.065 kişilik çalışması bu modeli doğruluyor, beyin fonksiyonları ve kişilik özelliklerindeki serotonin ve dopamin gibi kimyasal süreçlerle bu faktörler arasında güçlü bir bağlantı kuruluyor. Bu sonuçlar, kişilik ve zekâ teorileriyle tutarlılık gösteriyor.

agent-couple-signing-contract-close-up-background-happy.jpg

FlowQ Klasik Genel Yetenek Yapısı

'Bilişsel Özellikler' terimi, insan davranışının bilgi işleme kapasitesini daha geniş bir perspektiften ele almak için kullanılıyor. FlowQ, Türkiye ve dünya genelinde geçerliği kanıtlanmış zorlu bir soru havuzuna sahip.

 

Bu havuz, adayların mantık yürütme, problem çözme ve eleştirel düşünme yeteneklerini kademeli olarak artan zorlukta 1300'den fazla soru ile ölçüyor.

FlowQ Bilişsel Yetenek

Bilişsel kapasite, klasik testlerin ötesinde, beyin araştırmalarına dayalı nöropsikolojik görevlerle ölçümü daha mümkündür.

 

FlowQ, yıllarca süren AR-GE çalışmaları sonucunda, oyunlaştırılmış testlerle iş hayatındaki kritik yetkinliklere etki eden beyin modüllerini hızla ve güvenilir bir şekilde ölçebilen bir sistem geliştirdi.

long-shot-adult-nature-with-3d-geometric-shapes.jpg

Bilişsel Olmayan Özelliklerin Ölçümü

FlowQ, dünya çapında geçerli kişilik testlerini kullanarak, karmaşa toleransından akış engelleyicilere kadar geniş kişilik özelliklerini ölçer ve dopamin, serotonine ek olarak testosterone ve östrojen gibi bilişsel olmayan (non-cognitive traits)'özellikleri de içeren güçlü bir teorik model sunar.

Dopamin

İstek Gücü ve Taktiksel Zekâ

FlowQ'nun AR-GE çalışmaları, dopaminin, istekleri ve yeni durumlara hızlı uyumu tetikleyen keşif ve uyumlanma mekanizmalarını yönettiğini ve bu alanların belirli bir grupta toplandığını gösteriyor.

Serotonin

İstikrar, Tutarlılık yani Lojistik Zekâ

Dopaminin kısa süreli uyumlanma ve motivasyon sağlayan etkisine ek olarak uzun vadeli düşünme, istikrar ve tutarlılık gibi alanların, stabilite (serotonin) faktörünün altında toplandığı FlowQ araştırmalarının bir sonucudur. 

Testosteron

Sağlamlık ve Sonuçlandırma,
Stratejik Zekâ

FlowQ bilimsel araştırmaları, karmaşa toleransı gibi özellikle bir grup yeni nesil kavramın, duygusal tutarlılık ile yakından ilişkili olduğunu gösterdi. Bu faktörler hep birlikte değerlendirildiğinde, doğada örneğin avlanmak gibi, bir şeye odaklanma, strateji geliştirmek ve sonuca kararlı bir biçimde yönelme gibi davranışlarla ilgili olduğu gözlemlendi.

Östrojen

İlişki ve Diplomasi, Diplomatik Zekâ

FlowQ analizleri, bir grup boyutun bireyin ilişki ve iletişim yönetim sürecini şekillendirdiğini ortaya koydu. Östrojen sisteminin davranışa etkileri çerçevesinde oluşan bu ana alan ağırlıklı olarak eski duygusal zekâ alanındaki boyutlarla şekillendi.

İçsel Korkular ve İmaj Zedeleyiciler

Analizler, testosteron sisteminin akışı engelleyen, öz güveni zedeleyen içsel korkuları tetiklediğini ortaya koymaktadır. Bu sekiz temel korku, yetiştirilme tarzından kaynaklanabilir ve uzun vadeli akışı bozabilir veya tükenmişlik sendromuna yol açabilir.

 

Aynı zamanda, kişiyi negatif bir iç sesle korku bazlı motive ederken yıpratabilir. İmaj zedeleyiciler, iş dünyasında algılanan tutum problemlerine yol açarak profesyonel kimliği sarsar.

Değerler:

FlowQ'nun Değerler alanı, bireyin etik perspektifini ve yaşam tercihlerini yansıtır. 176.000 kişi üzerinde yapılan AR-GE analizleri, insanların neye değer verdiklerinin rekabetçi zıtlıklar üzerinden belirlendiğini ortaya koymuştur. Yani birey bir tercih yaptığında diğerini terk etmek zorunda kalıyor.

Araştırmalar, bu zıtlıkların dört kadranda sekiz değere dönüştüğünü ve bireylerin bu çatışan değerler arasında içsel denge kurmaya çalıştığını gösteriyor.

teamwork-with-white-background-high-quality-ultra-h.jpg
depiction-human-brain-intellect.jpg

Psikolojik İyi Oluş

AR-GE çalışmalarımız, psikolojik iyi oluşu (psychological well-being) da kapsayarak akış kavramını genişletti. FlowQ ile birlikte, asla bir teşhis içermeyen ancak bireyin psikolojik durumunu toplam on alanda tarayan iyi bir analiz sonucu alabilirsiniz.

Yetenek Kazanım, Tutundurma ve Geliştirme     

FlowQ ile Yetenek Kazanım Süreci:

Yetenek kazanım sürecinde kurumların şu sorulara odaklandığını gördük: 

  • İşe alım sürecinde hangi adımları takip edeceğiz? 

  • Pozisyon kapanma süresi ne olmalıdır? Kaç adaya ulaşabildik?

  • Psikometrik araçlar güvenilir ve geçerli midir? 

Biz bu soruları FlowQ ATS ile ele almakla birlikte bu soruların yeni dünyada yeterli olmadığını düşünüyoruz. 

 

FlowQ ile yetenek kazanım sürecinde ise şu sorulara odaklandık:

  • İşe alımların tümünde yetenek oranınız nedir? 

  • İşe alım sürecinin sonunda iş, ekip ve kurum uyumuna ne derece ulaştınız? 

  • Aday beklentilerinizi karşıladı mı? Çalışan performansını tetikleyen faktörler nelerdir?  

  • Çalışan devir hızını tetikleyen bireysel faktörler nelerdir?  

  • İşe alım sürecinizle ne kadar verimlilik yarattınız? 

  • Psikometrik araçların fayda oranı nedir? 

FlowQ kurum için özelleştirilebilir içeriği ve tam entegre veri sistemleri ile derin öğrenme, makine öğrenmesi ile en doğru yeteneği işe almanızı sağlıyor.

business-leadership-concept-office-chairs-arrow-path-with-one-ahead-career-development-d-r

Yeteneği Tutundurmanın
Yeni Adı: FlowQ Adapt

Tutundurma, yetenek yönetiminin kritik bir adımıdır. İş ortakları sıklıkla işe alım süreçlerinde uyarılara rağmen riskli adaylarla ilerlemenin sonuçlarına dair pişmanlıklarını dile getirir. Hatalı bir aday, yeniden işe alım süreci yaşanmasına neden olabilir ve bu durum 4-6 ay arası bir zaman kaybı anlamına gelir. 

view-professional-business-people-working-together.jpg

FlowQ Adapt ile, yöneticilere yeteneğin adaptasyon sürecinde izlemeleri gereken yedi başlık altında görevler sağlayarak bu sorunu çözmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, yöneticiye özelleştirilmiş yönetsel ipuçları sunarak, yeni işe alınan veya pozisyon değiştiren çalışanların uyum sürecini kolaylaştırıyor ve bağlılıklarını arttırıyoruz.

 

Bu sistem ile birlikte, yöneticilere eylem planları sunarak, çalışanların kuruma adanmışlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz.

FlowQ App ile İşveren Markanı Güçlendir

Yetenekler sıkılıyor, kendilerini tanıma fırsatı bulamıyor ve geliştirmiyorlar. FlowQ'nun profesyonellere yönelik geliştirdiği App ile, ister kurum içindeki çalışanlarınıza isterseniz adaylarınıza sponsor olabilirsiniz.

 

Sponsor olduğunuz kişiler, sponsorluk süresince FlowQ App'i ücretsiz kullanır, değerlendirme süreçlerine girer, geribildirim alır, kariyerine ilişkin farkındalık kazanarak kendini geliştirir.

App-Store-indir.png
Google-Play-Store-indir.png
19151870.png
bottom of page