top of page
Flowq-img89755013.jpg

Kurumlara
Özel Çözümler

Kurumsal Prensip Seti Çalışmaları

FlowQ, klasik yaklaşımların ötesinde, Apple ve Amazon gibi şirketlerin ilham aldığı kurumsal prensipleri, kolektif bilinçaltı unsurlarıyla şekillendiriyor.

 

Bu prensipler, değerler, yetkinlikler ve iş yapış biçimlerinin bir araya gelmesiyle kurumun DNA'sını oluşturan davranış çerçevesidir ve tüm çalışanlara ilham vererek motivasyon kaynağı ve başarının itici gücü haline gelir.

young-cheerful-entrepreneurs-having-fun-while-working-together-office.jpg
businessman-use-magnifying-glass-with-checklist-clipboard-paper-successfully-complete-busi

Kuruma Özel
Değerlendirme Merkezi Tasarımı

FlowQ uzmanlık alanı çerçevesinde, değerlendirme süreçlerinize dış bir destek vermekle birlikte, kurumunuzun ihtiyaçlarına özel olarak değerlendirme merkezi tasarımları yapıyoruz.

 

İç değerlendirme sistemini kurarken tamamen ihtiyaçlarınıza yönelik olarak:

  • Süpervizyonlu iç değerlendirme merkezi vakalarının yazıyor,

  • Otomatik raporlama sistemini kuruyor,

  • Temel değerlendiricilik becerilerini çalışanlarınıza kazandırıyor,

  • Prensip/Yetkinlik bazlı mülakatın nasıl yapılacağını öğretiyor,

  • Uygulayıcılarınıza süpervizyon sağlıyor ve etkili geribildirim verme eğitimi ile uygulayıcılarınızı güçlendiriyoruz.

Eğitimler ve Sertifikasyon Programları

FlowQ'nun uzmanlık alanı ölçme değerlendirme ve insan analitiği üzerinedir. Organizasyonların büyük verilerini kullanarak öngörülen başarıyı artırmayı hedefliyoruz. 

 

Müşterilerimize benzersiz, veri odaklı bir perspektif sunmak için geçerli ve güvenilir psikometrik değerlendirmeleri sunmaktayız.

 

Bu çerçevede, Dr. H. Ulaş Özcan'ın liderliğinde "Profesyonel Değerlendiricilik ve Prensip/Yetkinlik Bazlı Mülakat" eğitimleri ile kurum içi değerlendiricilik perspektifinizi bir adım öteye taşıyoruz.

business-executives-using-laptop.jpg
smiling-businessman-convention.jpg

Profesyonel
Değerlendiricilik Becerileri Programı

Profesyonel Değerlendiricilik eğitimini ile katılımcılara işe alım ve terfi süreci kapsamında kullanılan psikometrik araçları anlama ve uygulama konusunda bilgi ve beceri kazandırıyoruz.

 

Sabancı Üniversitesi iş birliği ile yapılandırılan sertifikasyon programı ile katılımcıları sadece çalıştıkları şirkette bir uzman olmanın ötesine geçirip, profesyonel değerlendiriciliği bir meslek olarak yapabilmelerine hizmet ediyoruz.

Prensip/Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

Prensip/yetkinlik bazlı mülakat teknikleri eğitimi, işe alım ve terfi süreçlerinizi daha etkili bir biçimde yönetmenize yardımcı olmayı sağlayacak.

 

Dr. H. Ulaş Özcan liderliğindeki eğitimde katılımcılara, mülakatlarda prensip/yetkinlik bazlı yaklaşımı anlamaları ve uygulamaları için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırıyoruz.

group-young-business-professionals-having-meeting-creative-office.jpg
bottom of page