top of page
fulllength-photo-positive-young-coworkers-office-building.jpg

FlowQ Instases

Yep Yeni Bir Deneyim
Instases 

Instases ile kuruma ve çalışana dair bağlılık, iklim, yetkinlik ve beceriler gibi en kritik kurumsal parametreleri ölçüp anlık sonuçlar ve detaylı raporlara erişin.

Kurumunuzdaki geri bildirim kültürünü güçlendirmek için çalışanlarınızın kolayca geri bildirim alışverişinde bulunmalarını sağlayın. Kurumunuzdaki toplantı ve eğitimler hakkında katılımcılardan hızlıca görüş alarak kararlarınızda bu verileri kullanın.

360 Derece Değerlendirme: Değerlendir, Yönlendir, Başarıya Ulaş. 360 Derece Değerlendirme, yetkinlik modeli baz alınarak çeşitli paydaşlar tarafından değerlendirilen çalışanların güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirleme amacı taşır. Bu değerlendirme yöntemi, sadece bireylerin güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda organizasyon içinde güçlü bir geri bildirim kültürünü oluşturarak kurumsal etkinliği maksimum seviyeye çıkarır. 
 

happy-cheerful-men-sitting-together-while-working-project-team.jpg

Anlık Geribildirimin

Öncü Rolü

Çalışanlarınızın öz farkındalığını hem çalışma arkadaşları hem de yöneticileriyle anlık geri bildirim alışverişleri aracılığıyla artırmaya hazırlanın. Gelişim ajandalarını oluşturmak için önemli veriler elde edin.

Değerlendir, Yönlendir, Başarıya Ulaş

360 Derece Değerlendirme, yetkinlik modeli baz alınarak çeşitli paydaşlar tarafından değerlendirilen çalışanların güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirleme amacı taşır.

 

Bu değerlendirme yöntemi, sadece bireylerin güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda organizasyon içinde güçlü bir geri bildirim kültürünü oluşturarak kurumsal etkinliği maksimum seviyeye çıkarır. 

FlowQ_1786568387.jpg
confidence-smile-portrait-man-desk-with-laptop-woman-creative-agency-working-project-toget

Çalışanların

Gözünden Bakın

Bağlılık ve Memnuniyetle Stratejinizi Güçlendirin Çalışanlarınızın kuruma dair bağlılık, motivasyon, tavsiye ve adanmışlık gibi temel çıktılarını ölçmeye yönelik bu kapsamlı araştırma, yöneticilerin dikkatle izlemesi gereken kilit performans değişkenlerini belirlemede etkili bir araçtır.

 

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyet Araştırması, mevcut kurumsal ikliminizi anlamanıza ve liderlik deneyiminizi geliştirmenize dair önemli iç görüler sunar.

bottom of page