top of page
Flowq-img897550976302.jpg

FlowQ Center

Derine in
FlowQ Center

FlowQ, iş ortaklarının ihtiyaçlarını odak alarak özelleştirir ve tasarım odaklı düşünme ile bütüncül potansiyel ve yetkinlik değerlendirmelerini ilgili kuruma özel tasarlanmış bir değerlendirme merkezi yaklaşımıyla sunar. Bu süreçte yer alan tüm Danışmanlarımız psikoloji veya koçluk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir.

FlowQ_2265937125.jpg

FlowQ Değerlendirme

Merkezi

Değerlendirme merkezleri, adayların işe uygunluğunu, çalışanların terfi potansiyelini ve yetkinlik alanlarını belirlemek için kullanılır. FlowQ, farklı sektör ve profesyonellerden 8.000'den fazla katılımcıyı değerlendirmiş, çoklu aktivitelerle ve FlowQ'nun kütüphanesinden seçilen araçlarla gözlemlemiştir.

 

Araçlar, FlowQ’nun geniş vaka kütüphanesinden pozisyon için gerekli yetkinliklere göre seçilmektedir.  

 

Katılımcılar için simülasyon ve psikometrik sonuçları içeren ayrıntılı raporlar düzenlenip, bireysel geribildirim seansları yapılmaktadır.

FlowQ

Gelişim Merkezi

Gelişim Merkezi uygulamaları, sadece mevcut çalışanların yetkinliklerini ve liderlik becerilerini değerlendirmek, terfi potansiyellerini ve gelişim gerektiren alanları belirlemek amacıyla yapılmaktadır.

 

FlowQ, katılımcıların davranış yatkınlıklarını ve zihinsel kapasitelerini objektif etkinliklerle ölçer, kariyer gelişimi için gerekli içgörüler ve farkındalık sunar.

 

Danışmanlar, gözlemlerini FlowQ'nun kapsamlı vaka kütüphanesine dayanarak değerlendirir.

businessmans-charts-with-sunrise-city-skyline-background-financial-economic-growth-concept
business-executives-applauding-their-colleague-after-presentatio.jpg

FlowQ

Öğrenme Merkezi

FlowQ Öğrenme Merkezi, yoğun bir öğrenme deneyimini ve gelişim merkezi ile mikro öğrenme unsurlarını birleştirir. Yetenekler ve yöneticiler, gelişim sürecinde FlowQ Gelişim Koçlarından anlık geribildirimler ve fasilitasyon oturumları alırken beceri ve yatkınlıkları değerlendirilir.

 

Grup dinamikleri analizi ile bireysel raporlar, öğrenme ihtiyaçlarına özel tasarım için temel oluşturur.

bottom of page